Ako nájsť naše odberné miesto? Skúsime Vám priblížiť túto trošku komplikovanejšiu cestu.

  1. Odbočka z D1 Senec – Senecká cesta
  2. Hneď za čerpacou stanicou Slovnaft zabočte doprava do areálu Bratislava logistic park
  3. Pokračujte rovno až k hale Coca Cola a zabočte doľava
  4. Za automatickou rampou pokračujte až na koniec haly D